Informacje

Drukuj

Położenie
Siedziba główna Biblioteki Miejskiej w Luboniu mieści się w budynku przy ul. Żabikowskiej 42 nieopodal budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Straży Pożarnej. Filia Nr 3 przy Zakładach Chemicznych "Luboń", Filia Nr 4 w Luboniu - Lasku przy ul. Sobieskiego.


Zbiory
Księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy ponad 69 tysięcy tomów. Katalog zawiera pozycje literatury pięknej dla dzieci, literatury pięknej dla dorosłych oraz literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto prenumerujemy ponad 30 tytułów czasopism, a także wypożyczamy materiały audiowizualne. Udostępnianie zbiorów odbywa się w wypożyczalni dla dorosłych, czytelni, oddziale dziecięcym, wypożyczalni oraz w filiach biblioteki.

Kursy
Biblioteka organizuje kursy języków obcych, nauczanych na różnym poziomie zaawansowania. W ofercie znajdują się kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w specjalnie w tym celu wyposażonym laboratorium, zaś zatrudnieni przez nas doświadczeni lektorzy gwarantują wysoki poziom usług edukacyjnych. Cyklicznie są także prowadzone warsztaty plastyczne, warsztaty literacko-dziennikarskie i in.

Działalność kulturalna
Popularnością cieszą się wieczory literacko-poetyckie i teatralne, spektakle, recitale, wystawy oraz wernisaże organizowane przez naszą placówkę. Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich. Organizowane są spotkania autorskie połączone z promocją książek, warsztaty literackie dla młodzieży, maratony, wykłady i wieczory poetyckie. Kilka lat temu nawiązana została współpraca z aktorami Teatru Nowego, co zaowocowało cyklicznymi spotkaniami, cieszącymi się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. Na stałe do kalendarza propozycji biblioteki wpisano także indywidualne wystawy plastyczne w galerii Na regale, gdzie prezentowane są prace artystów - plastyków, profesjonalistów, a także amatorów; otwarcie każdej z nich rozpoczyna się wernisażem, wzbogaconym często innymi działaniami, takimi jak koncerty czy prelekcje. Dużym zainteresowaniem cieszy się cykl spotkań Rozmowy o polityce - gośćmi biblioteki byli m. in. Hanna Suchocka, Piotr ?ączkowski, Jan Maria Rokita, Włodzimierz Cimoszewicz, Wojciech Kruk. Wszelkie działania biblioteki prowadzone są w oparciu o szeroką akcję informacyjną: plakaty w całym mieście i w miejskich środkach komunikacyjnych, indywidualne zaproszenia dla czytelników i mieszkańców Lubonia, informacje - zapowiedzi w mediach: prasie lokalnej i regionalnej, radiu, niekiedy w telewizji poznańskiej.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotekW 2015 roku zakup książek w wysokości 12 878 zł zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Kraszewski - Komputery dla Bibliotek
. © Nowtom 2012