Uwaga! Od 1 czerwca obowiązują letnie godziny otwarcia. We wszystkie soboty Biblioteka będzie nieczynna, pozostałe dni bez zmian.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa


http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).