Zapraszamy do nowo otwartej Filii nr 4. Nowa siedziba przy ul. Sobieskiego 55A.

Europeana


 

 http://www.europeana.eu/portal/pl

Europeana to inicjatywa mająca na celu ułatwienie szerokiego dostępu do zbiorów instytucji kultury z całej Europy. W tym celu w portalu Europeana gromadzone są informacje na temat zbiorów udostępnianych on-line przez te instytucje.