Uwaga! Od 1 czerwca obowiązują letnie godziny otwarcia. We wszystkie soboty Biblioteka będzie nieczynna, pozostałe dni bez zmian.

Narodowe Archiwum Cyfrowe


http://www.nac.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.