Zapraszamy do nowo otwartej Filii nr 4. Nowa siedziba przy ul. Sobieskiego 55A.

Słowo o prawach kobiet


Rok 2018 został ogłoszony m.in. rokiem praw kobiet, z tej okazji 17 stycznia słuchaczki sekcji bibliotecznej mogły wysłuchać prelekcji o dążeniu kobiet do równego traktowania i w konsekwencji o burzliwych przemianach społecznych. Prelekcję poprowadziła pani Joanna Humerczyk, która nie tylko opowiedziała o równouprawnieniu, o źródłach i idei feminizmu, ale także o największych kobietach, które skutecznie walczyły o równe prawa i pozycje społeczną dla wszystkich pań. Spotkanie również pokazało pozycje kobiet w innych kręgach kulturowych i dało do zrozumienia, że to co dla nas jest oczywiste, w wielu miejscach na świecie wydaje się być rzeczą nieosiągalną, mimo że kulturowe tabu w tym obszarze jest skutecznie przełamywane. Spotkanie pokazało siłę kobiecości i udowodniło, że kobiety są jak barwne ptaki: silne, wolne oraz niezależne.