"Wełną malowane" wernisaż prac Ewy Jakubowskiej. 16 października godz. 18.00.

Biblioteka bez barier


W czerwcu zakończyła się inwestycja związana z przebudową wejścia do Biblioteki w ramach projektu „Biblioteka bez barier”. Pomysł został zgłoszony do Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, a dzięki poparciu mieszkańców znalazł się w puli projektów do realizacji. Od teraz wejście do Biblioteki nie stanowi żadnego problemu, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla mam z wózkami.

Dziękujemy wszystkim tym Państwu, którzy poparli nasze zadanie. To dzięki Wam inwestycja „Biblioteka bez barier” została zrealizowana.
Głosy, które oddali Państwo na projekt związany z dostosowaniem wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi, pozwolił stworzyć nam miejsce bez barier, w którym użytkownicy bez wyjątku, będą mieli prawo do edukacji, integracji i poznawania kultury oraz tradycji Lubonia.

Bez Państwa głosów nie byłoby to możliwe.

Dziękujemy!