Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji - 1 etat

BM.1101.2.2021

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. promocji - 1 etat

w Bibliotece Miejskiej w Luboniu,

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Monika  Smółka zamieszkała w Poznaniu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Pani Monika  Smółka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.  Posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba zdolna szybko i sprawnie wdrożyć się w obowiązki na aplikowanym stanowisku. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę.

 

Agnieszka Begier

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

 

Luboń, dnia 18.06.2021 r.

Szukaj na stronie