Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza - 1 etat

BM.1101.3.2021

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko młodszego bibliotekarza - 1 etat

w Bibliotece Miejskiej w Luboniu,

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Monika Laskowska zamieszkała w Luboniu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Pani Monika Laskowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.  Posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy zawodowej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba zdolna szybko i sprawnie wdrożyć się w obowiązki na aplikowanym stanowisku. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę.

 

 

 

Agnieszka Begier

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

 

 

 

Luboń, dnia 25.10.2021 r.

Szukaj na stronie