Jednostka nadrzędna

Jednostka nadrzędna - Miasto Luboń

Nazwa Urzędu:

Urząd Miasta Luboń

Kod:

62-030

Miejscowość:

Luboń

Adres:

plac Edmunda Bojanowskiego 2

Kontakt:

tel. (061) 8130 - 011

fax (061) 8130 - 121


Burmistrz Miasta Luboń:

 

Małgorzata Machalska

Wiceburmistrzowie:

Michał Popławski

 

Dorota Franek

Sekretarz

Janusz Piasecki

Skarbnik:

Mirosław Stromczyński

 

 

Szukaj na stronie