Struktura własności

Biblioteka Miejska w Luboniu posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń. Biblioteka jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należnego do niej mienia.

Szukaj na stronie