Załatwianie spraw

 
  • Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki znajdują się w regulaminach.
  • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Książki skarg i wniosków, która znajduje się w Dziale Księgowym lub zgłaszać do pracowników poszczególnych działów Biblioteki oraz Dyrektora. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.

Szukaj na stronie