Biblioteka Miejska w Luboniu
PON-WT
12.00-19.00
ŚR-PT
8.00-15.00
SOBOTA
8.00-15.00

Przypominamy o przerwach technicznych, podczas których biblioteka jest zamknięta dla czytelników.
W poniedziałki i wtorki od 15.00 do 15.20, w pozostałe dni od 12.00 do 12.20.

„Dobry doktor Marcin” – wykład o Karolu Marcinkowskim


20 marca w ramach naszej sekcji bibliotecznej dla Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agata Łysakowska-Trzoss przeprowadziła wykład na temat Karola Marcinkowskiego.

Orędownik pracy organicznej, a dla wielu po prostu „Nasz Doktor” czy „Doktor Marcin”.

Karol Marcinkowski urodził się w 1800 roku, zmarł w wieku zaledwie 46 lat. Był lekarzem z powołania, filantropem i inicjatorem budowy Hotelu Bazar w Poznaniu.

„Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu,

z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy”.

Karol Marcinkowski był inicjatorem powstania Poznańskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej, które finansowało stypendia dla najbardziej potrzebującej młodzieży z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Pani Agata zwróciła nam uwagę na to, że był on również inicjatorem pierwszych „przychodni”. W każdym z 20 regionów Księstwa najbardziej potrzebujących pacjentów przyjmował konkretny lekarz, który oferował pomoc i wypisywał recepty.

Pomocne okazały się również materiały, które udostępniała prelegentka (m.in. dobrze zachowane notatki ze studiów Karola Marcinkowskiego czy sprawozdania Towarzystwa Naukowego).

Największa wartością dla słuchaczy miał okazać się jednak fakt, że Karol Marcinkowski był lekarzem z powołania, bardzo wrażliwym na ludzką krzywdę. Nie patrzył na wyznanie religijne, cenił sobie osoby dobrze wykształcone i nie baczył na ich narodowość. Jest jedną z tych osób, z których najbardziej słynie Poznań.

Pani Agata Łysakowska-Trzoss przybliżając nam sylwetkę Karola Marcinkowskiego starała się rozbudzić w nas ciekawość i zachęciła do zgłębiania wiedzy o „dobrym doktorze Marcinie”.

.