Biblioteka Miejska w Luboniu
PON-WT
12.00-19.00
ŚR-PT
8.00-15.00
SOBOTA
8.00-15.00

Przypominamy o przerwach technicznych, podczas których biblioteka jest zamknięta dla czytelników.
W poniedziałki i wtorki od 15.00 do 15.20, w pozostałe dni od 12.00 do 12.20.

Koncert Świąteczny – „Wieczór taki jak ten”


 

 

Wróćmy jeszcze na chwilę do sobotniego Koncertu 😍 Wychodzący słuchacze określali go jako „magiczny” i ciężko się z tym nie zgodzić 😊
Dziękujemy wspaniałym wokalistom:
• Magdalena Dolska Domek
• Katarzyna Banaszak
• Gabriela Bartnik
• Alicja Bartnik
• Julia Galin
• Aleksandra Śliwińska
• Natalia Domek
• Maciej Kujawa
Dziękujemy młodym artystkom:
– Lence Kaźmierskiej i Annie Dudzińskiej, uczennicom Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu
Dziękujemy firmie Audiolight za produkcję dzwięku i światła.
Dziękujemy Przemysław Dachtera fotodeka.pl za transmisję, produkcję i montaż koncertu świątecznego.
Dziękujemy władzom Miasta Luboń i Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej za dofinansowanie wydarzenia.
Dziękujemy dyrekcji i uczniom Szkoły Podstawowej numer 5, gospodarzowi dzisiejszego koncertu, za zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięzwięcia.
Dziękujemy Panu Zbigniewowi Jurdze, właścicielowi Zakładu Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji za wieloletnie zaangażowanie w organizację lubońskich koncertów świątecznych i przekazanie pięknych choinek.
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia, wolontariuszom i wszystkim pozytywnym osobom zaangażowanym w realizację koncertu.