Biblioteka Miejska w Luboniu
PON-WT
12.00-19.00
ŚR-PT
8.00-15.00
SOBOTA
8.00-15.00

Przypominamy o przerwach technicznych, podczas których biblioteka jest zamknięta dla czytelników.
W poniedziałki i wtorki od 15.00 do 15.20, w pozostałe dni od 12.00 do 12.20.

Wykłady sekcji literacko-bibliotecznej


W listopadzie wykłady sekcji literacko-bibliotecznej zdominowane były przez dobre tony. Rozpoczęliśmy wykładem Pani Hanny Delimaty, która przeprowadziła słuchaczy przez muzykę z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Paderewski i nastrój tamtego okresu wyraźnie był odczuwalny w muzyce. Wykład zostanie kontynuowany 19 grudnia.

Kolejny wykład, 21 listopada, należał do zespołu Altum Duo, który sprawił Słuchaczom prawdziwą ucztę dla ducha. Wykładem wieńczącym listopad było spotkanie z Dawidem Tomalakiem z Polskiego Centrum Kultury Azjatyckiej, który opowiedział o pismach świata. Przeprowadził studentów przez wszystkie kontynenty i teksty pisane, opowiedział o historii i pochodzeniu wielu znaków, o cechach charakterystyczny, a uwagę skupiał na mało znanych systemach piśmienniczych. Było to wyjątkowe i ciekawe spotkanie z egzotyką przelewaną na papier.

 

Powyżej koncert Zespołu Altum Duo
Poniżej wykład Dawida Tomalaka